ملت ایران: خبر خوش برای ملوانی ها برگشتن دو بازیکن اصلی شان به تمرینات پس از مصدومیت است. سید جلالرافخاییو امیرحسینفشنگچیبه تمرینات تیم ملوان بازگشته اند و احتمالا در لیست ۱۸ نفره برابر تیم تراکتور قرار خواهند گرفت اما هنوز شرایط ۹۰ دقیقه بازی را ندارند. گفته می شود این دو بازیکن اگر در برابر تراکتورسازی به میدان بروند تنها می توانند ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بازی کنند و پزشک تیم هنوز اجازه ی حضور بیشتر از این مدت زمان را برای این دو بازیکن صادر نکرده است.