ملت ایران:حمید گودرزی، بازیگر پرطرفدار سینما و تلویزیون، با قراردادن این دو عکس در صفحهاینستاگرامش، از علاقه اش بهبایرن مونیخو تیم ملیآلمانپرده برداشت.
به نظر می رسد بعد از حضور چند بازیگر در برنامه ۹۰ هفته گذشته، حالا ستاره های سینما با خیال راحت تری از علاقه شان به تیم های مختلف صحبت می کنند.
گودرزی زیر عکسی که با پیراهن بایرن انداخته، نوشت: " در روزگاری که استقلال و پرسپولیس هی مساوی می کنند، ما که می ریم دنبال بایرن؛ شما چطور؟ "
و زیر عکس دیگر هم نوشته: " فقط آلمان "