ملت ایران: درشرایطی که مقاماتبارسلونا، روز پنجشنبه روزی پرفشار و پراسترس را پشت سرمی گذاشتند وبخش عمده ای از آن به خاطر ابهامات درمورد قراردادنیماربرای پیوستن به بارسلونا بود، این ستاره ۲۱ ساله برزیلی خوش و خرم عکسی خندان را در صفحه اینستاگرامش قرار داد.
روز پنجشنبه ساندروروسلرئیس اسبق بارسلونا با مدیران باشگاهش جلسه ای اورژانسی گذاشت و طی آن به بررسی بحران ایجاد شده برسرابهامات راجع به قرارداد نیمار پرداخت. در همان ساعات، نیمار جوان تصویری را در صفحه اینستاگرامش قرار داد که کاملا خندان و شاد بود و در زیر آن خدارا شکر کرده و نوشته: «از خدا به خاطر یک روز شاد دیگر متشکرم تا به من کمک کرد تا برسختی ها غلبه کنم.»
البته کمی بعد او در صفحه توئیترش نیز نوشت: «من حاضرم گلهایی که می زنم را بدهم و آنها را با برد عوض کنم. مهم این است که برزیلی ها را شاد کنم و در داخل زمین نهایت توانمان را برای حمایت درراستای رسیدن به جامهابه کار می گیریم.»