ملت ایران:مهدی رحمتیپس از نمایش درخشانش در دیدار روز گذشته برابرذوب آهنعکسی از صحنهمهار پنالتیاش را در صفحه ی اینستاگرامش قرار داده است. رحمتی درباره ی این عکس نوشته است: و خدایی آن بالا هست!
رحمتی که پنالتی قاسم حدادی فر را مهار کرده بود در ادامه نوشته است:باید بنده ی خدا باشی نه آویزان بنده ی خدا!
رحمتی در حالی چنین طعنه وار این جمله را در صفحه اش منتشر کرده که می توان حدس زد منظورش با چه کسی است! به هر حال او هنوز امید دارد در جام جهانی حاضر باشد اما بدون واسطه!