ملت ایران: دکتر حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرینوضعیت مصدوماناین تیم گفت: «بخیه های دست مهردادکفشگریکشیده شده است و فکر می کنم از یک هفته دیگر فیزیوتراپی و طی روزهای آینده نرم دویدن را برای او آغاز کنیم.»
وی همچنین گفت: «مهرداد پولادی هم بعد از استراحتی که داشت امروز به تمرینات برگشت و بدون مشکل با سایر نفرات تمرین کرد.»
پزشک پرسپولیس درباره آسیب دیدگی که در جریان بازی برای حمیدرضا علی عسگری پیش آمد، گفت: «خوشبختانه علی عسگری تمریناتش را انجام داد ولی با توجه به ضربه شدیدی که خورد، او را برای سونوگرافی اعزام کردیم تا معاینه کاملی انجام شود.»