ملت ایران: بازیکنان وکادر فنیایرانجوانبوشهرپس از بازی با پارسه تهران، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های اقامت به مدت ۲۴ ساعت درهتل گروگان گرفته شدند.
این اتفاق پس از آن رخ داد که مسوولان باشگاه نتوانستند هزینه هتل را پرداخت کنند و به بازیکنان و کادر فنی تا عصر سه شنبه یکم بهمن اجازه خروج از هتل محل اقامت داده نشد.
به گفته سرمربی ایرانجوان یکی ازاعضای پشتیبانی تیم ایرانجوان دربوشهر به ناچاربا فروش موتورسیکلت خود و واریز پول آن به حساب هتل محل اسارت بازیکنان و کادر فنی این تیم، اجازه آزادی آنها را از مسوولان هتل گرفت. البته این اتفاق مسبوق به سابقه است چراکه در بازی با آلومینیوم هرمزگان در بندرعباس نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های هتل، مدیرعامل و هیات مدیره تیم به دلیل بدهی مالی تا پاسی از شب در هتل ماندند و پس از تسویه با هتل از آنجا خارج شدند.