سعید شیرینی که در دو سه هفته اخیر خیلی کم در تمرین پرسپولیس حاضر می شد امروز همزمان با اعلام استعفایش در درفشی فر رویت شد.
شیرینی امروز کنار علی دایی و بهمن دهقان تمرین را تماشا کرد و قبل از ترک ورزشگاه به خبرنگاران گفت: «هنوز استعفای کتبی خودم را تقدیم باشگاه نکرده ام و شفاها استعفا داده ام. درباره استعفایم هم بعدا صحبت خواهم کرد.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر تنها چیزی که اهمیت دارد بازی با فولاد است و اینکه پرسپولیس باید در این بازی برنده باشد.»
شیرینی گفت: «تا وقتی رویانیان هست من هم هستم. من پرسپولیس را دوست دارم و فعلا هم بحثپرواز و هتل و این مسائل برای تیم وجود دارد که باید پیگیری کنم. من هنوز استعفا نداده ام و موفق نشده ام با رویانیان حرف بزنم.»
وی درباره حضور پروین در راس باشگاه هم حرفی نزد و گفت: «مهم نیست من باشم یا نه. فعلا فقط بازی با فولاد اهمیت دارد.»