ملت ایران: از این به بعد بهتر می توان در مورد باشگاهپرسپولیساز عبارت حریم سلطان استفاده کرد. هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که امروز درباره استعفای محمد رویانیان تشکیل جلسه داده بود، بعد از موافقت با استعفای او، علی پروین را به عنوان سرپرست موقت باشگاه انتخاب کردند.
قرار است به زودی اعضای هیأت مدیره دیداری را با وزیر ورزش داشته باشند و پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره مدیرعامل را انتخاب کنند