ملت ایران: خوشبینانه ترین قضاوتی که می شود در مورد پنالتی پیروزی بخشاستقلالیها در بازی روز گذشته به زبان آورد لفظ مشکوک است. دقایقی قبل از سوت پایان نیمه اول بود کهحنیف عمران زادهدر محوطه جریمه ذوب آهن صاحب توپ شد و در حالی که مدافع وسط ذوب آهن و یار مستقیم او به سمت او حرکت می کرد، دخالت محسن ایران نژاد از حنیف باعثسرنگونی این بازیکن اعلام پنالتی برای استقلالی ها شد. پنالتی ای که با اعتراض تند و تیز ذوب آهنی ها همراه بود. فغانی که در این بازی یک تصمیم مشکوک دیگر هم داشت و آندو تیموریان هافبک استقلال را از زمین اخراج نکرد حالا باید در انتظار انتقادات باشد. اما بشنوید از دو بازیکن فعال در صحنه پنالتی؛ ایران نژاد در این باره می گوید: «اصلا پنالتی نبود. دوست ندارم در مورد پنالتی صحبت کنم اما فکر کنم آقای فغانی در این مورد اشتباه کرد و من توپ را زدم و این حنیف بود که مرتکب اشتباه شد نه من.» اما عمران زاده هم طبعا نظر خود را دارد، او می گوید: «در آن صحنه من چرخیدم و خواستم شوت بزنم که ایران نژاد پای ستون من را زد. من در این باره حرف دیگری ندارم و کارشناسان هستند که در این زمینه نظر نهایی را می دهند.»