ملت ایران: سینا عشوری در پایان دیدار برابراستقلالو در ارتباط با صحنه برخوردش باآندرانیک تیموریانگفت: این اثر ضربه آقای تیموریان است، فکر می کنم داور باید او را اخراج می کرد اما نمی دانم وقتی داور حرکت او را عمدی تشخیص داده چرا فقط کارت زرد نشان داده است، او باید اخراج می شد.
فکر کنم داور کارت زرد داد به خاطر اینکه شدت ضربه کم بود اما خدا را شکر الان چشمم مشکلی ندارد.
کسانی که ناظر این بازی بودند باید ببینند وقتی بازیکنی از عمد چشم من را می زند چگونه او را اخراج نمی کنند، حرکت تیموریان به نظر من محرومیت دارد اما اگر او را محروم کردند هرچه خواستید به من بگویید.

آندو انتقام بازی رفت لیگ را از تو گرفت؟!

: فکر نمی کنم، آندرانیک بعد از صحنه از من عذرخواهی کرد اما عذرخواهی به چه درد می خورد؟ اگر ضربه او جای دیگری می خورد شاید اتفاق بدتری می افتاد، اما خواهش می کنم کسانی که مسئولیت دیدن این صحنه ها را دارند خوب ببینند، اگر نیمه اول آندو را اخراج می کردند بازی به کلی فرق می کرد.
کمیته انضباطی در نیم فصل اول اصلا من را نخواست، هیچ تماسی با من نگرفتند اما گفتند محرومی. حالا باید دید تیموریان را هم محروم می کنند یا نه؟