ملت ایران: با این دلیلی که رئیس فدراسیون فوتبال برای با برنامه بودن مجموعه اش جهت حضورتیم ملیدرجام جهانیآورده، بعید است که دیگر کارلوس کی روش نگران بی برنامگی فدراسیون فوتبال باشد. کفاشیان در پاسخ به سئوالی درباره ناراحتی کفاشیان از بی برنامگی فدراسیون گفته: " ما بدون هدف و برنامه نیستیم چراکه اسفندماه برابر کویت بازی داریم از آنجا به آفریقای جنوبی می رویم و در ادامه اردوی دیگری در اروپا برگزار می کنیم. " قطعا کی روش با خواندن این جملات رئیس، قانع خواهد شد و دیگر اعتراض نخواهد کرد.