ملت ایران: اتحادیه فوتبال انگلیس نیکلاس آنلکا، مهاجم وست بروم، را به خاطر حرکت موسوم به " کونل " در دیدار مقابل وستهم، جریمه کرد.
آنلکا تا دو روز دیگر فرص دارد تا در مورد این حکم فرجام خواهی کند.
این حرکت که به سلام نازی برعکس شهرت دارد، موجب اعتراض گروهای یهودی داشت و وزیر ورزش فرانسه هم آن را نفرت انگیز توصیف کرد.
آنلکا در مطلبی که در صفحه توئیترش منتشر شد، تاکید کرد این حرکت را به احترام دیودونه ام بالا، کمدین فرانسوی، که دوستش است، انجام داده است.
اما این توضیحات آنلکا موجب نشد تا زوپلا، اسپانسر باشگاه وست بروم، با این باشگاه قطع همکاری نکند.
باید دید توجیهات آنلکا برای اتحادیه فوتبال انگلیس متقاعد کننده خواهد بود یا این جریمه قطعی خواهد شد.