ملت ایران: در مراسم رسمی که امروز در کاخ ریاست جهوری پرتغال انجام شد،رونالدومدال و نشان رسمی پرنس هنری را دریافت کرد؛ مدالی که معادل نشان شوالیه در سایر کشورهاست.

رونالدو بعد از دریافت این نشان، به خبرنگاران گفت: " کسب ایننشان افتخاربزرگی برای من است و باعثخواهد شد تا با انگیزه بیشتری کار کنم. در سال های آینده، سخت تر از قبل تلاش خواهم کرد.

برای من فوتبال یک تفریح است. می خواهم تا زمان بازنشستگی به جام های بیشتری دست پیدا کنم؛ چه با باشگاهم و چه با تیم ملی. "

آنیبال کاواکو سیلوا،رئیس جمهور پرتغال، هم اعلام کرد رونالدو به خاطر اعتباری که برای پرتغال در سطح جهان کسب کرد، شایسته دریافت این مدال بوده است: " او الگویی برای نسل جوان است. به خاطر سخت کوشی، نظم و اراده اش برای کسب پیروزی. "