ملت ایران: بازیکنان استقلال دیروز در محموطه هتل محل اقامت شان در اصفهان تمرین سبکی انجام دادند و عرق گیری کردند.
این تمرین روی چمن باغچه، بهتر از دویدن در راهروهای هتل است اما خب، متناسب با فوتبال ایرانی است. آنها در این تمرین مقابل دوربین رضا سعیدی پور شیطنت مفصلی کردند تا برای بازی حساس ذوب آماده باشند. آبی ها در دیدار با سپاهان هم سابقه ی تمرین در این مکان را دارند.