ملت ایران: محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه انتخابات کمیته ملی المپیک از مدیران باشگاه های استقلال و پرسپولیس انتقاد کرد. گودرزی در هنگامی که بحثبه سرخابی های پایتخت رسید با ناراحتی صحبت می کرد به فتح الله زاده و رویانیان هشداری جدی داد. وی در این باره گفت:
"فضای مدیریتی که در آن سطح باید وجود داشته باشد و اخلاق را به بالاترین حد برساند متاسفانه وجود نداشته و در کمال تاسف مدیران درگیر برخی از لفاظی ها می شوند که این زیبنده یک مدیر ایرانی نیست. این رفتارها اثرات تربیتی بدی روی جوانان دارد و تا پایین ترین رده های سنی اثرگذار است. امیدوارم اینگونه مسائل تکرار نشود و شاهد این جنگ زرگری که چندان زیبنده نیست نباشیم. در غیر این صورت برخورد جدی انجام می دهیم و در صورت تکرار در رفتارمان تجدید نظر
خواهیم کرد. اگر مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به این روند خود ادامه دهند درباره آنها تجدید نظر خواهیم کرد
".

پیش از این شنیده می شد داستان های رفت و آمدرویانیانوفتح الله زادهبه تمرینات تیم های یکدیگر، به این دلیل بوده است که از مقامات بالا مورد مواخذه قرار گرفته اند. این دو مدیر که تا پیش از روز پنجشنبه، با هم درگیری شدیدی داشتند به ناگاه به تمرینات یکدیگر رفتند و یکدیگر را در آغوش گرفته و عنوان کردند برای داغ کردن دربی دست به مصاحبه علیه یکدیگر و بیانیه نویسی زده بودند(!). حالا با این هشدار آقای وزیر شایعات بوی واقعیت به خود گرفتند.

گودرزی هم چنین در ادامه ی گفتگو درباره ی بودجه استقلال و پرسپولیس و اینکه وزارت پولی به این دو باشگاه نمی دهد، آب پاکی را روی دست رویانیان و فتح الله زاده ریخت. وی در این خصوص گفت:
" خیلی تمایل ندارم وارد بحثسرخابی ها شوم چون خودشان هیئت مدیره دارند و آنها باید باشگاه را مدیریت کنند. وقتی باشگاه رها می شود طبیعی است که ممکن است خواسته های غیر منطقی مطرح شود.
قرار بوده این باشگاه ها با استفاده از برند معتبر خود و تماشاگران زیادی که دارند در جهت خودکفایی قدم بردارند، نه اینکه هر موقع کم آوردند بخواهند از دولت پول بگیرند. آقایان باید خودشان دنبال ثروت سازی باشند. اینکه می گویند وزارت ورزش برای ما تره خرد نمی کند ادبیات درستی نیست. باید ادبیات تغییر پیدا کند و من هم ترجیح می دهم در این بحثورود نکنم "
اینگونه سخن گفتن از جانب وزیر، یعنی رویانیان و فتح الله زاده دیگر از جانب وزارت هیچ گونه ساپورتی نمی شوند و البته باید تحت لوای این وزارت به کار خود ادامه داده، پول سازی کنند و هیج درخواستی از سازمان نداشته باشند. کاری که با توجه به تجربه ی ماه های اخیر از دست این دو مدیر بر نخواهد آمد.
.فضای مدیریتی که در آن سطح باید وجود داشته باشد و اخلاق را به بالاترین حد برساند متاسفانه وجود نداشته و در کمال تاسف مدیران درگیر برخی از لفاظی ها می شوند که این زیبنده یک مدیر ایرانی نیست. این رفتارها اثرات تربیتی بدی روی جوانان دارد و تا پایین ترین رده های سنی اثرگذار است. امیدوارم اینگونه مسائل تکرار نشود و شاهد این جنگ زرگری که چندان زیبنده نیست نباشیم. در غیر این صورت برخورد جدی انجام می دهیم و در صورت تکرار در رفتارمان تجدید نظر خواهیم کرد. اگر مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به این روند خود ادامه دهند درباره آنها تجدید نظر خواهیم کرد.