ملت ایران:نشست خبریدیروزعلی داییدر تبریز حاشیه هایی به همراه داشت چرا که طبق اعلام رسانه ها دایی یک ساعت زودتر در محل نشست حاضر شده و بدون حضور خبرنگاران و تنها در حضور دوربین های تلویزیونی صحبت کرده که این مساله موجب دلخوری خبرنگاران تبریزی شده است.
با این وجود حمید عباسی مدیر رسانه ای تیمپرسپولیسدر این باره توضیح می دهد: «متاسفانه دوستان خبرنگار تبریزی کم لطفی کردند. طبق پیامکی که دوست خوبم اکبریان مدیر رسانه ای تیم گسترش فولاد به من داده بود و آدرس محل نشست هم در آن مشخص شده بود کنفرانس راس ساعت ۱۷:۴۵ باید شروع می شد.»
وی ادامه داد: «ما ساعت ۱۷:۰۵ دقیقه به تبریز رسیدیم و از آنجایی که آقای دایی تاکید دارد همیشه در نشست های خبری حاضر باشد و بهاصحاب رسانهاحترام بگذارد بلافاصله از فرودگاه به محل نشست خبری رفتیم که بیست دقیقه در راه بودیم. ما ساعت ۱۷:۳۵ کنفرانس را شروع کردیم و تنها ده دقیقه زودتر از زمان اعلام شده آقای دایی صحبت کردند که فکر نمی کنم این بی احترامی باشد و درست نیست به خاطر این ده دقیقه چنین مسائلی را مطرح می کردند. شاید دیر رسیدن و غیبت در نشست های خبری بی احترامی به اصحاب رسانه باشد اما فکر نمی کنم زود رسیدن بی ادبی به خبرنگاران تلقی شود و کار آنها را دچار اختلال کند.»