ملت ایران:از سال ۱۳۷۴ برای هر برد در مسابقات لیگ باشگاه های کشور ۳ امتیاز در نظر گرفته می شود. این نکته را به این دلیل عنوان کرده ایم که مقایسه ای کاملا و منطقی بین تمامی ادواری که لیگ فوتبال ما ۱۶ تیمی بوده و برای هر برد ۳ امتیاز در نظر گرفته می شد داشته باشیم. تاریخ فوتبال ما و لیگ هایمان بر این امر دلالت دارند که بر لیگ های ۳۰ هفته ای(۱۶ تیمی) هر تیمی به امتیاز ۵۰ برسد قهرمان می شود. البته در فوتبال ما لیگ سال ۷۴ را پرسپولیس با ۵۷ امتیاز فتح کرد و به ترتیب در سایر لیگ های ۱۶ تیم و ۳ امتیازی پرسپولیس ۷۵ با ۵۹ امتیاز، استقلال ۷۶ با ۵۸ امتیاز، پرسپولیس ۷۷ با ۶۵ امتیاز، فولاد ۸۳ با ۶۴ امتیاز، استقلال ۸۴ با ۵۹ امتیاز و سایپای ۸۵ با ۵۶ امتیاز قهرمان شده اند. آنچه مسجل است اینکه هیچ تیمی به عنوان دوم بیش از ۵۸ امتیاز نگرفته که ثابت می کند فقط تیم هایی که بیش از ۵۸ گرفته اند(حداقل ۵۹) قهرمان شده اند و با این معیار استقلال با ۱۴ امتیاز می تواند قهرمان لیگ برتر شود.