ملت ایران: باشگاه پرسپولیس طی یکی، دو هفته گذشته درخواستی برای بازی دوستانه با رئال مادرید به این باشگاه ارسال کرد.

مسئولان باشگاه رئال مادرید این درخواست را بررسی کرده و قرار است تا پایان هفته جاری درخواست مسئولان پرسپولیس را بصورت کتبی پاسخ دهند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس خواستار حضور تیم فوتبال رئال مادرید در تهران و برگزاری بازی دوستانه با این تیم شده اند.