ملت ایران: تا قبل از اینکه پرسپولیسی ها در آستانه داربی دست به تحریم تمرین بزنند کمتر کسی باور داشت که مشکلات مالی انها به وضعیت نگران کننده ای رسیده است. اما حالا سید جلال حسینی رسما عنوان می کند پنج ماه است هیچ مبلغی را از سوی باشگاه نگرفته، بازیکنان دیگر هم وضعیتی کاملا مشابه را دارند. چک های باشگاه که از طرف سعید شیرینی صادر شده بود هم بی محل از آب در امد تا قرمزها مجبور به تحریم تمرین شوند. با این وجود رویانیان از یک محل نامشخص بودجه ای را تامین کرد و توانست قسمت کمی از مطالبات بازیکنانش را پرداخت کند. او بارها اعلام کرده که از وزارت ورزش خواهان کمک مالی است اما شواهد و قرائن موید این واقعیت است که وزیر جدید نمی خواهد با این روند ریخت و پاش و دادن مبالغ کلان کار را پیش ببرد. به خاطر همین موضوع بود که تا امروز آنها هیچ موضع رسمی ای را در قبال استعفای محمد رویانیان نگرفتند. وزارت ورزش به عنوان متولی پرسپولیس در نقشه نخستش قصد داشت تا طرح پروین را پیاده کند. پروین به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره عنوان کرده بود که می خواهد یک اسپانسر سی میلیارد تومانی را برای تیم بیاورد. قطعا جذب این اسپانسر مصادف می شود با خروج رویانیان از پست مدیر عاملی اما مطابق انتظار با توجه به بدهی های انباشته شده تا این لحظه هیچ فرد و گروهی برای کمک به پرسپولیس پا پیش نگذاشته اند.
قطعا هر فردی که بخواهد چنین مبلغ کلانی را هزینه کند انتظار دارد قسمت اعظمی از سهام باشگاه به او برسد اما علی رغم مصوبه اخیرمجلس نه کارهای زیربنایی برای واگذاری صورت پذیرفته و نه به نظر میرسد اراده ای راستین در این راستا وجود داشته باشد.
اگر دوستان پروین به هر ترتیبی وارد میدان می شدند قطعا وزارت ورزش ثانیه ای برای قبول استعفای روی میز ماندهرویانیاندرنگ نمی کرد اما سرمایه داران حاضر نیستند چنین ریسک بزرگی را دست کم در چنین شرایطی مرتکب شوند.
پروژه انتقال سهام به بابک زنجانی هم به خاط مشکلات قضایی این تاجر متمول تقریبا ملغی شده و در چنین شرایطی رویانیان باقی مانده و بدهی های کلان و گاوصندوق خالی باشگاه. حالا باید دید وزارت ورزش و مدیرعاملپرسپولیستا چه زمانی کار را با چنین وضعیتی پیش می برند. اگر دوستان پولدار پروین به هر ترتیبی وارد عمل شوند شاید پروژه خروج رویانیان کلید بخورد.