ملت ایران: خبرنگارانی که از نزدیک با آندو در مراوده هستند می دانند که مهمترین خصیصه او شوخ طبعی اش است. اما در روز داربی همگان چهره ای متفاوت از ستاره آبی ها را دیدند.
او از لحاظ فنی فروغ روزهای قبل را نداشت و در جدال با رضا حقیقی نتوانست تاثیرگذاری همیشگی اش را داشته باشد. از سوی دیگر تیموریان از دقیقه یک تا نود در هر صحنه ای با خشونت سمت بازیکنان حریف می رفت و اعتراضات فراوانی را به داور مسابقه داشت.از سوی دیگر مهرداد اولادی هم بازی خشنی را ارائه کرد که اگر مماشات مظفری زاده نبود شاید مهرداد در نیمه نخست به خاطر ضربه خطرناکش به سید جلال از زمین مسابقه اخراج میشد.
یکی از بازیکناناستقلالدر این مورد می گوید که قبل از بازی قلعه نویی از آنها خواست که محکم تر از همیشه باشند. او اصرار فروانی به اولادی و اکبرپور می کرد که در جنگ های فیزیکی میانه میدان حاضر باشند. اما نسخه او برای اندو متفاوت از سایرین بود. از انجایی که رحمتی به عنوان کاپیتان از صحنه های درگیری دور بود سرمربی ابی ها از آندو خواسته بود تا نقش صحبت با داور را ایفا کند. البته تیموریان پیاز داغ وظیفه محوله را زیاد کرد و به صورت آگراندیسمان در صحنه ها وارد شد تا جایی که مظفری زاده می توانست در چند صحنه به راحتی به او کارت زرد بدهد.
از سوی دیگر بازیکنان پرسپولیس مثل سید جلال که رابطه خوبی با آندو در تیم ملی دارند از نوع برخوردهای خشن او متعجب شده بودند تا جایی که انها در رختکن به شوخی به یکدیگر می گفتند تیموریان داربی را با باز ی ایران و آرژانتین در جام جهانی اشتباه گرفته بود.