ملت ایران: ظاهرا میکروفن محل نشت خبری در سازمان لیگ مشکل داشته و دایی کلا دو دقیقه حرف زده است.
علی دایی درکنفرانس مطبوعاتیقبل از دیدار مقابل استقلال گفت: «صحبت اضافی لازم نیست. متاسفانه کمبود امکانات است که باعثشده صدا خوب نرسد. همه از حساسیت بازی خبر دارند مهم این است که در این بازی به برد نیاز داریم. به مساوی هم فکر نمی کنیم باید فاصله را باصدر کم کنیم همه هدف ما این است که با بازی خوب ۳ امتیاز را بگیریم. از ارزش های استقلال همه خبر دارند آنها ۵ بازی پشت هم پیروز شدند آنها دنبال برد هستند اما پیروزی برای ما مهم تر و حیاتی تر است برای این کار به میدان می رویم.»