ملت ایران: با نمایش ضعیف شان از دلایل نتایج متوسط و نمایش ملال آور تیم ملی هستند. در بازی ایران - اردن، کریمی در پست هافبک بازیساز اصلی تیم به زمین آمده بود و نکونام هم مثل همیشه هافبک دفاعی اصلی تیم بود و این دو طبق معمول این چند بازی در انجام وظایف محوله عالی نبودند.

تصویر: تنبل ترین بازیکنان حال حاضر تیم ملی !

نکونام مدتهاست چسبیده به دفاع بازی می کند و با این احتیاط تیم را عقب نگه می دارد و جالب اینکه حتی از حضور مثبت اش در ضربات ایستگاهی خبری نیست و کریمی هم به دلیلی بازی جرقه ای خود با وجود کیفیت تکنیکی اش دیگر آن بازیکن تاثیرگذاری نیست که می توانست نتیجه را تغییر دهد.

به جز این، این دو مهره قابل احترام تیم ملی ایران دیگر شرایط فیزیکی یک بازی درگیرانه و انرژیک را هم ندارند. سرمربی تیم ملی ایران که از ابتدای حضور از این بازیکنان باتجربه دل نکنده، کاش حداقل در بازی های دوستانه ترکیب های جدیدی را محک بزند. آیا اگر به جام جهانی برویم باز هم قرار است کریمی و نکو لیدر تیم ملی باشند؟

منبع: گل