ملت ایران: تا به حال هیچ بازیکنی طی دربی تاریخ ساز سرخابی ها از ۳۷ سال سن فراتر نرفته است. در تاریخ این بازی سنتی نفراتی که می گوییم به ترتیب زمان تا ۳۷ سال آمده ولی از آن پا فراتر نگذاشته اند:
۱ - علی پروین در سال ۱۳۶۲ با آنکه ۳۷ ساله بود در دربی حاضر شد.
۲ - ناصر حجازی در روز ۲۵ خرداد سال ۶۵ زمانی که ۳۷ ساله بود آخرین دربی خود را برگزار کرد.
۳ - محمد پنجعلی با حضور در دربی روز ۱۱ دی ۱۳۷۱ دربی را در ۳۷ سالگی تجربه کرد. این دربی بازی سی وهفتم دو تیم بود.
۴ - فرهاد مجیدی بازیکنی که تازه کفش هایش را آویخته در بازی رفت دو تیم ۳۷ ساله بود. او در فاصله بازی رفت و برگشت فوتبال را کنار گذاشت و بالاخره نیلسون در فاصله بازی رفت و برگشت دو تیم ۳۷ ساله شده و پنجمین ضلع، پنج ضلعی مدرسه پیرمردها را ساخته است.