ملت ایران: امروزتمرینپرسپولیستحت تاثیر نصب یکبنردر ورزشگاه درفشی فر قرار داشت. بنری که می تواند تنها نشانه نزدیک شدن بهدربیو حساسیت هواداران به این بازی بزرگ و تاریخی قلمداد شود چرا که بر خلاف سال های گذشته امروز و در آخرین تمرین باز سرخ ها پیش از دربی فقط ۲۰ هوادار در محل تمرین حضور داشت. محتوای بنر هم جالب بود و نگاه تک تک بازیکنان پرسپولیس را به خود خیره می کرد. روی این بنر نوشته شده بود: «با تشکر از ایمون زاید که بعد از سال ها حماسه جدیدی آفرید. هیس! شیش تایی ها فریاد نمی زنند.» زیر این جمله عکسی از فرهاد مجیدی، آرش برهانی و حنیف عمران زاده دیده می شد و دوباره زیر این عکس ها نوشته شده بود: «نتایج از آلن راجرز تا علی دایی. با بازی همایون بهزادی، حسین کلانی و ایرج سلیمانی.» زیر این جمله هم اسامی گلزنان پرسپولیس مقابل مس کرمان نوشته شده بود و البته ذکر تاریخ شش تای معروف: ۱۶ شهریور ۵۲. برایاندک هواداران حاضر در درفشی فر
البته مهم بود که بدانند شایعه آتش زدنپرچمپرسپولیس در تمرین دیروز استقلال درست بوده یا نه تا بلکه تلافی این اتفاق را سر آبی ها در آورند که البته پرس و جوها به نتیجه مشخصی نیانجامید.