ملت ایران: جوادنکونامپس از حضور در جلسه با علی فتح‌الله‌زاده و امیرقلعه‌نوییحاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشد و اصرار خبرنگاران برای صحبت کردن نکونام بی‌نتیجه بود.

این بازیکن در پاسخ به خبرنگاری که گفته‌اند شما در جلسه مطرح کرده‌اید یا خانه‌نشین می‌شوید یا ازاستقلالمی‌روید، گفت: اینگونه نیست، صحبتی هم نمی‌کنم، خدانگهدار.

وی در مورد اینکه درست است مدیران باشگاه به شما اصرار کردند که در استقلال بمانی، گفت: اینگونه هم نیست.