در حاشیه مسابقه منچستر یونایتد و فولام، باشگاه منچستریونایتد دو پیراهن به رنگ های سفید و قرمز به بولت هدیه داد که روی آن به جای شماره بازیکن، رکورد جهانی و المپیک او ثبت شده بود: ۹.۶۳ و ۹.۵۸. در بالا و پایین این اعداد هم نوشته شده بود: قهرمان بولت.