ملت ایران: مجید جلالی امروز هم به خاطر محرومیت از بالا و از روی سکوها ی ورزشگاه انقلاب کرج بازی تیمی که دوباره پس گرفته را تماشا می کرد با این تفاوت که مثل بازی قبلی در تبریز خودش را نپوشانده و استتار نکرده بود.
جلالی امروز هم شعار شنید و شعارهای هوادارانی که در کرج هم حاضر بودند تا دقیقه ۹۱ امانش را بریده بود. او امروز روی سکوهایی بود که چند متر آن طرف تر صدای تشویق اولیویرا از آن می آمد و با هر بار گل خوردن تراکتورسازی مثل چماق بر سر آقا معلم کوبیده می شد.
جلالی تا کی وکجا می تواند این شرایط را تحمل کند؟ وقتی او در بازی خارج از خانه اینچنین تحت فشار قرار می گیرد در تبریز می خواهد چه کار کند؟ آیا با این شرایط و مخالفت سکوها با او بهتر نبود او قید ماندن در تبریز را می زد؟ آیا جلالی مربی ای هست که با این ناملایمتی ها کنار بیاید یا مقابل مخالفان قد علم کند؟