به گزارش ملت ایران به نقل از سایت گل: گوتی ستاره سالهای نه چندان دور باشگاه رئال مادرید هنوز هم با شور و هیجان خاصی بازیهای تیم سابقش را دنبال می کند و بعد از آنکه آنخل دی ماریا، ستاره آرژانتینی رئال با بهره گیری از اشتباه فاحش ویکتور والدس توانست برای تیم میهمان به گل برسد، گوتی در صفحه توئیترش نوشت: «مرسی والدس»

البته اندکی بعد این ستاره اسپانیایی توضیح داد که قصدش زیر سوال بردن والدس نبوده و نوشت: «هدفم زیر سوال بردن بزرگی والدس نیست. من هیچ وقت کارنامه ورزشی او را زیر سوال نمی برم.»

و در پایان بازی گوتی در مورد بازی نوشت: «یک بازی خوب و یک نتیجه فوق العاده برای رئال؛ هرچند که دوست داشتیم که رئال به پیروزی می رسید؛ والدس تمام آن امیدی که برای بازی برگشت نیاز داشتیم را به ما داد.»

و در ادامه با خواندن انتقادات فراوانی که از تیم رئال در صفحه توئیتر منتشر شد هم نوشت: «شما هم خیلی افراطی هستید. زندگی تان را بکنید و بگذارید که بقیه هم راحت زندگی شان را بکنند. آرامش و عشق را فراموش نکنید. شب بخیر»