ملت ایران: عجیب ترین جمله روز گذشته فوتبال ایران به مجید جلالی سرمربی تراکتورسازی تعلق دارد ککه دیروز در حاشیه تمرین تراکتور در تهران اظهارنظر نسنجیده ای به زبان اورد.
جلالی که در جنگی شدید با مدیرعامل قبلی تراکتور فعلا پیروز میدان است، دیروز گفت: یکی از سوالاتی که از همان ابتدا در تبریز از من می پرسیدند این بود که چرا کنار زمین پشتک نمی زنم اما من همیشه منش و رفتار خودم در مربیگری را داشته ام و نمی توانم غیر از آن کاری انجام دهم.
اما دیروز این مصاحبه بازتاب تندی در تبریز داشت و برخی هواداران تراکتورسازی این حرف جلالی را به دل گرفته و مدعی شده اند که جلالی با این حرف آنان را مورد تمسخر قرار داده است و آنها چنین خواسته ای از وی نداشته اند.
حال هواداران تراکتورسازی در اقدامی بی سابقه در فوتبال ایران اقدام به جمع آوری امضاء جهت شکایت علیه این مربی کرده اند تا مجید جلالی را در دادگاه دیدار کنند! این تومار تابه حال بیش از صد امصا داشته است. جلالی می گوید:در شبی که شماره من را پخش کردند طی ۲۴ ساعت ۳۰۰ پیامک دریافت کردم که در نصفی از آنها من را تهدید کرده و گفته بودند اگر در تیم بمانی ورزشگاه را روی سرت خراب می کنیم و نصف دیگر گفته بودند باید بمانی و ما مانند کوه از تو حمایت می کنیم و اگر کس دیگری به تیم بیاید ورزشگاه را بر سر او خراب خواهیم کرد…
با این اوصاف جلالی باید به دنبال به دست آوردن دل این ۵۰ درصد باشد، ۵۰ درصدی که بعضی شان می خواهند سرمربی تیم شان را دادگاهی کنند!