به گزارش ملت ایران به نقل از سایت گل: قصّه ی ال دربی تکرار می شود. بی آنکه تکراری شود. این بار بدون کلاسیک بازی به نام پپ! ولی قضیه برای ۲۳ آگوست، متفاوت تر از قبل است.

یک سال پس از فنّ استادِ آقای خاص، او در برابر تیتو باید جدال مستقیم داشته باشد. بدون اغراق پای رو کم کنی و آبرو هم در میان است. ژوزه نمی خواهد نام تیتو را یاد بگیرد، نمی خوا هد. او حالا دیگر به عنوان یک بازنده پای به نوکمپ نمی گذارد. مو، فاتح آخرین الکلاسیکو و برنده فعلی لیگاست. سر بلند و مغرور. همان چیزی که واقعاً هست و دلش می خواهد باشد. و به یقین نمی خواهد این حس پیروزمندانه اش را به این زودی ها از دست دهد. نمی خوا هد. او اینگونست. لجباز و موفق.

تیتو اما کمی داستانش فرق دارد. او نه ستاره بوده و نه کاریزمایی دارد. دیگر یک دستیار هم نیست. حالا او اصلی ترین حریف اسپانیایی مورینیو است. تازه آغاز کرده ولی دلش می خواهد از همین الان نامش را در حافظه این پرتغالی جنجالی برای همیشه ثبت کند: پیتو نه آقای یگانه، من تیتو ام، تیتو.

انگار نه انگار که هر فصل چندتایی از این نمایش بزرگ اکران می شود. هنوز هم بی تابانه مشتاق تماشای این جنگیم. مثل اولین تجربه مان، با تمام وجود. با شوق و هیجانی وصف ناشدنی. نمی شود طرفدار فوتبال باشی اما در نبرد پادشاهی اسپانیا و جدایی طلبان کاتالان خنثی باشی! بخواهی، نخواهی، یا سفیدی یا آبی اناری. جنگ، جنگ است. هیچ کاریش هم نمی شود کرد.

یک بار دیگر نبرد تن به تن کلاسیک در راه است. حواشی تا دلتان بخواهد اطراف این بازی به چشم می آید. بازگشت نفرت انگیز آقای خاص به بندر بارسلون برای کولزی ها، ریشخندهای کشنده او به عنوان آخرین فاتح ال دربی، دلهره ی از دست دادن ابهت برتری برابر رئال بدون گواردیولا و ترس قوها از آغازی مشابه پپ توسط ویلانووا.

آماده ی هر اتفاقی باشید. این ال کلاسیکوست. یک الکلاسیکوی دیگر. دیگر. یعنی گذشته را فراموش کنید. جنگ ستارگان بی بدلکار اجرا می شود. همه ی شخصیت ها اصلیند، بدون جلوه های ویژه. واقعی واقعی. پیش بینیتان را برای خود نگه دارید. بی معنی ترین کلمه برای این جدال تمام ناشدنی پیش بینی است. پس بجای آنکه خودتان را بیهوده خسته کنید، ابتدا مهیای لذت بردن از این نبرد جانانه و سپس کری خوانی های الکلاسیکوی بعدی شوید! بله. آماده باشید و آماده بمانید. این قصّه، سر دراز دارد. این تازه اول کار است. هنوز فصل تازه از سر گرفته شده و ماه ها و جام ها در انتظارند. این داستان همچنان ادامه دارد.