به گزارش ملت ایران به نقل از سایت گل - آنتونیو کونته، سرمربی یوونتوس، بار دیگر تاکید کرد که در رسوایی اسکومسه پولی هیچ دخالتی نداشته و آماده است تا در اولین دیدار فصل جدید تیمش مقابل پارما روی نیمکت بنشیند.

کونته به دلیل گزارش نکردن دو مورد تبانی در دیدارهای تیمش زمانی که هدایت سیه نا را برعهده داشت، با محرومیتی ۱۰ ماهه روبرو شد اما او این محرومیت را نپذیرفته و علیه آن فرجام خواهی کرده است.

او بسیار امیدوار است که این محرومیت برداشته شود و بتواند در اولین دیدار فصل جدید از روی نیمکت تیمش را همراهی کند.

او در گفتگو با گاتزتا دلو اسپورت گفت: " همه این شرایط برای من بسیار دردناک است. این اتهام هیچ پایه و اساسی ندارد. برای من فراموش کردن این جریانات بسیار دشوار است. این بی عدالتی استو مطمئنم که قضات بعد از خواندن شواهد، من را تبرئه خواهند کرد.

من بی گناه هستم و وجدان راحتی دارم. کاملا آسوده خاطر هستم و به خودم اطمینان دارم. امیدوارم برای اولین دیدار فصل مقال پارما روی نیمکت بنشینم. "
کونته ابتدا با بازپرس فدرال، استفانو پالاتزی، به توافق رسید تا با پذیرش محرومیتی سه ماهه، پرونده اش در دادگاه رسیدگی نشود اما کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا این مسئله را نپذیرفت.

" من ابتدا با قضات در یک مورد به توافق رسیدم. ۹۰ روز محرومیت مناسبی نیست؛ محرومیت درست صفر روز است.

اگر امروز قرار باشد برایم سه ماه محرومیت در نظر گرفته شود، باز هم اعتراض می کنم. من هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم و هیچ چیزی نمی دانستم که بخواهم گزارش کنم. "