ملت ایران: علیرغم آنکه در منابع و سایت های مختلف تاریخ تولد سهراب بختیاری زاده را ۵۱،۵۲، ۵۳ و… تا سال ۵۷ می دانند اما دو چیز در روایت تولد سهراب مشترک است.
اول آنکه سهراب بختیاری زاده متولد ۲۰ شهریور است و دوم آنکه همه این سال ها اشتباه است سهراب بختیاری زاده براساس آنچه واقعیت شناسنامه ای او می گوید و در منابعی مثل ویکی پدیا موجود است در سال ۲۰ شهریور ۵۱ به دنیا آماده است و در حال حاضر ۴۱ سال و ۱۴۰ روز دارد و رسما مسن ترین بازیکن تمام ادوار فوتبال ایران است. حتی علی پروین که حرف از رکورد بسیار بزرگ او در دوران فوتبال وجود دارد قبل از رسیدن به ۴۱ سالگی در تیرماه سال ۱۳۶۶ کفش ها را آویخت.
هر چند ابراهیم قاسمپور در سنین بیشتر از سهراب بختیار ی زاده برای تیم صنعت نفت در لیگ های دسته های پایین تر بازی کرد اما بی هیچ تردید سهراب بختیاری زاده نه تنها رکورد کسوت در لیگ برتر بلکه رکورد سن و سال در تمام ادوار برگزار شده از مسابقات لیگ را در اختیار دارد.