ملت ایران، به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از لندن، بلافاصله پس از پایان کشتی سعید عبدولی و ناداوری در قبال نماینده کشورمان، محمد عباسی وزیر کشورمان به همراه محمد علی‌آبادی و افشارزاده نامه‌ اعتراض‌آمیزی را به صورت رسمی به دست مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی رساندند.

در نامه وزیر ورزش آمده است که می‌دانیم که تنها داور مسابقه محروم می‌شود اما در حق ایران اجحاف شده و عبدولی با ناداوری روبرو شد. همانطور که در حق مظاهری این کار رخ داده بود.