ملت ایران: تمرین امروز پرسپولیس یک مهمان ویژه دارد. سردار آزمون مهاجم جوان تیم روبین کازان روسیه که در تعطیلات لیگ این کشور به ایران آمده، از امروز در تمرینات پرسپولیس شرکت می کند.
سردار چند روز قبل از پرسپولیسی ها درخواست کرده بود که در تمرینات این تیم شرکت کند و بعد از هماهنگی رویانیان با دایی، سردار اجازه حضور در تمرین این تیم را پیدا کرد.