ملت ایران:کمیته مسابقات برنامه های هفته بیست و دوم، بیست و سوم و بیست چهارم لیگ برتر را برای همیاری با تیم ملی زیر ۲۲ سال ایران به شرح زیر تغییر داد:
هفته بیست و دوم
پنجشنبه
۱۹دی ماه
نفت – ذوب آهن ساعت ۱۴ و ۳۰ ورزشگاه دستگردی

ملوان – مس کرمان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه تختی انزلی
شنبه۲۱دی ماه
سپاهان – داماش گیلان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه فولاد شهر

استقلال – استقلال خوزستان ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه ورزشگاه آزادی
فجرشهید سپاسی - صبای قم ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه حافظیه شیراز
گسترش فولاد تبریز - راه آهن ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه اختصاصی گسترش
سایپا – تراکتورسازی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه انقلاب کرج
فولاد خوزستان – پرسپولیس ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و سوم
پنجشنبه
۲۶دی ماه
داماش گیلان – فجرشهید سپاسی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه عضدی رشت

ذوب آهن – فولاد خوزستان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه فولاد شهر
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت ۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتورسازی تبریز – صبای قم ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا – ملوان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه انقلاب کرج
راه آهن– سپاهان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه اکباتان تهران
جمعه۲۷دی ماه
پرسپولیس – استقلال ساعت ۱۵ ورزشگاه آزادی

یکشنبه۶بهمن ماه
مس کرمان – نفت تهران ورزشگاه امام علی کرمان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه

هفته بیست و چهارم
سه شنبه اول بهمن ماه

فولاد خوزستان - مس کرمان ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد – پرسپولیس ساعت ۱۴ و ۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
نفت – سایپا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه دستگردی تهران
یکشنبه ششم بهمن
ملوان – تراکتورسازی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه تختی انزلی
صبای قم – داماش گیلان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه یادگار امام قم
فجرسپاسی – راه آهن ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه حافظیه شیراز
استقلال – ذوب آهن ساعت ۱۶ و ۵۵ دقیقه ورزشگاه آزادی
سپاهان – استقلال خوزستان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه فولاد شهر اصفهان