ملت ایران: استقلال صدرنشینی را در لیگ برتر از پرسپولیس گرفت و قلعه نویی سرمربی این تیم، به رکورد دائمی خود در لیگ سیزدهم البته تا اینجای کار(هفته بیست و یکم لیگ) تداوم بخشید. براساس این رکورد ویژه تیم های فوتبال قلعه نویی در لیگ(با این موقعیت که قلعه نویی از ابتدای لیگ هدایت آنها را برعهده داشته باشد) همواره بالاتر از پرسپولیس در لیگ، مسابقات را به پایان رسانده اند.
۱ - استقلال۸۲: دوم(پرسپولیس پنجم)
۲ - استقلال ۸۳: سوم(پرسپولیس چهارم)
۳ - استقلال ۸۴: اول(پرسپولیس نهم)
۴ - استقلال ۸۷: اول(پرسپولیس پنجم)
۵ - سپاهان ۸۸: اول(پرسپولیس چهارم)
۶ - سپاهان ۸۹: اول(پرسپولیس چهارم)
۷ - تراکتورسازی ۹۰: دوم(پرسپولیس دوازدهم)
۸ - استقلال ۹۱: اول(پرسپولیس هفتم)