به گزارش ملت ایران مردی که تماشاچی مسابقه دوچرخه سواری بود ناگهان در مسیر دوچرخه سواران قرار گرفت و بلافاصله توسط پلیس دستگیری شد. در طی مسابقات روزیکشنبه یک مرد ۵۴ ساله ناگهان در مسیر دوچرخه سواران قرار گرفت و به محض ورودش به مسیر توسط پلیس دستگیر شد. این اولین تماشاچی است که در المپیک دستگیر شد.