ملت ایران: مسوولان باشگاه پرسپولیس می گویند به علی کریمی پول زیادی داده اند و حالا خواستار باز گرداندن اضافه پرداختی خود به این بازیکن هستند. با این حال بعد از مدت ها تازه کمیته انضباطی علی کریمی را برای توضیح در این خصوص اظهار کرده است.
تقریبا مشابه همین مشکل برای قاسم دهنوی رخ داده بود و این بازیکن به خاطر پرداخت نکردن جریمه کمیته انضباطی و اضافه پرداختی تراکتورسازی برای سه هفته متوالی اجازه بازی پیدا نکرد آن هم بدون اینکه احضار شود و توضیحی در این خصوص بدهد.
هر چند علی کریمی برای پرسپولیسی ها بسیار محترم و بزرگ است اما آنها به این تبعیض کمیته انضباطی ایراد وارد می کنند و می گویند چرا قاسم دهنوی به این راحتی محروم شد و علی کریمی بعد از مدت ها تازه به کمیته انضباطی احضار شده است؟