محمد رویانیان اشاره درستی به محرومیت پیام صادقیان ستاره های این روزهای پرسپولیس دارد. عادل فردوسی پور شنبه شب با تاکید فراوان روی اینکه صادقیان از سه برخورد شدید با بازیکنان حریف و کوبیدن آرنج به سر و صورت بازیکنان مقابلش قسر در رفته روی کار ناپسند این بازیکن خوب تاکید زیادی کرد و درست به اندازه آنچه امروز رسانه ها به پیام می پردازند قسر دررفتن های او از کارت قرمز یا محرومیت بزرگنمایی شد اما سوال اینجاست که اگر برنامه نود نبود و عادل اشتباهات قبلی را کنار حرکت اخیرش در انزلی مونتاژ نمی کرد آیا کمیته انضباطی اصلا این حرکت را دیده و رصد کرده بود تا او را محروم و جریمه کند؟
در واقع اعلام حکم کمیته انضباطی بعد از برنامه نود اخیر بار دیگر ثابت کرد اعضای کمیته انضباطی بسیاری از آرای خود را بر اساس مشاهدات خود در برنامه نود می دهند و بسیاری از مسائل و تخلفات از دید آنها و ناظران شان دور می ماند.
حال سوال اینجاست که اگر برنامه نودی در کار نبود آیا محرومیتی برای صادقیان در نظر گرفته می شد؟ تا حالا چند مورد از این دست تخلفات از چشم کمیته انضباطی دورمانده که برنامه نود موفق به استخراج آنها از بین تصاویر مسابقات شده است؟ یا سوال اساسی تر اینکه تا کنون چند مورد تخلف و بداخلاقی از چشم عادل و برنامه اش دور مانده که کمیته انضباطی هم نتوانسته رصدشان کند و درباره شان حکم بدهد؟