ملت ایران:در حالی که پرسپولیس صاحب یک عنوان قهرمانی درآسیا، ۹ قهرمانی در لیگ و ۵ عنوان قهرمانی در مسابقات جام حذفی کشور است، امیر عابدینی همچنان با کسب ۵ قهرمانی یعنی یک سوم این افتخارات، پرافتخارترین مدیرعامل تمام ادوار پرسپولیس است. پرسپولیس در دوران مدیریت عابدینی در لیگ پنجم آزادگان با ۵۷ امتیاز در ۳۰ بازی / در لیگ ششم آزادگان با ۵۹ امتیاز در ۳۰ بازی / در لیگ هشتم آزادگان با ۶۵ امتیاز در ۳۰ بازی و در لیگ نهم آزادگان با ۵۴ امتیاز در ۲۶ بازی، به عنوان قهرمانی رسیده است. سرخپوشان در جام حذفی سال ۷۸۷۷ هم در دوران امیر عابدینی قهرمانی را به دست آوردند. اما بد نیست بدانید که پرسپولیس در دوران عابدینی به علت کناره گیری از لیگ هفتم آزادگان و ۲ دوره جام حذفی، ۳ قهرمانی را به دست خود پس زد… بعد از امیر عابدینی، پرسپولیس در دوران مدیریت علی عبده با ۳ عنوان قهرمانی در سال ۱۳۵۰(لیگ دوم منطقه ای) ۱۳۵۲(لیگ تخت جمشید) و ۱۳۵۴(لیگ سوم تخت جمشید) در رده دوم افتخار است و حبیب کاشانی که دچار سانحه رانندگی شده و برایش از خدا آرزومند سلامتی عاجل هستیم، در دورانش با کسب ۳ قهرمانی در لیگ سال ۸۷-۸۶(لیگ هفتم حرفه ای)، جام حذفی ۸۹-۸۸ و بالاخره جام حذفی ۹۰-۸۹، در رده سوم ایستاده است. در دوران مدیریت عباس انصاری فرد، پرسپولیس قهرمان جام در جام آسیا ۱۹۹۰ و جام حذفی کشور ۷۱-۱۳۷۰ شده و رتبه چهارم را دارد و بالاخره یک قهرمانی لیگ، سال ۸۱-۸۰ در دوران مدیریت علی پروین و یک قهرمانی حذفی، در سال ۱۳۶۶ و در دوران مدیریت عباس وکیل از بنیاد مستضعفان ثبت شده است!