ملت ایران: حدود یک ماه قبل و در بازی عقب افتاده استقلال – ملوان آبی ها با تک گل حنیف عمران زاده برنده شد و این بار در جام حذفی باز هم این عمران زاده بود که ملوان را با دو گل خود از جام بیرون انداخت.
حنیف که امروز با لقب سامورایی از سوی هواداران استقلال تشویق می شد و حسابی تحویل گرفته شد ید طولایی در نشان دادن انگشت و البته عدد چهار که مخصوص استقلالی هاست دارد. او بارها با این کار در محافل رسمی و غیر رسمی خودش را برای هواداران تیمش عزیز کرده و البته در نگاه دوستداران پرسپولیس منفور شده است.
امروز اما عمران زاده بعد از گل دومش به ملوان بعد از اینکه دو سه بار نام خدا را تکرار کرد با انگشتان خود عدد ۷ را نشان داد که مشخص نیست چه معنی و مفهومی دارد و چرا او این کار را کرده است.
شاید این هفتمین گل حنیف برای آبی ها بوده که بعید است درست باشد. عمران زاده امسال هم ۷ گل نزده. شاید هم او از روی دلتنگی فرهاد مجیدی شماره او را نشان داده است!