ملت ایران: آینده دیگر تاریک نیست و نوری درخشان از امید در راستای تمدید قرارداد ژابیآلونسوبارئالمادرید به چشم می خورد. در طول چند روز گذشته و درشرایطی که تا پیش از این، پروسه مذاکره برسرتمدیدقراردادآلونسو به بن بست خورده بود و بدبینی های زیادی دراین راستا به نظر می رسید، اما گویا حالا روند تغییر کرده و طبق اعلام روزنامه مارکا، باید نسبت به ادامه حضور آلونسو در رئال خوشبین بود.
چندی پیش سران باشگاه مادریدی پیشنهادی برای تمدید قرارداد آلونسو ارائه کرده بودند و همه منتظر پاسخ آلونسو بودند؛ تصمیمی که سرنوشت ساز وحیاتی بود تا مشخص شود که آیا ژابی در رئال می ماند یا می رود. اما حالا به نظر می رسد که او عملا تصمیمش را گرفته و ژابی از اینیاکی ایبانیئس، دوست و مدیربرنامه هایش خواسته تا برای تمدید قراردادش با سران باشگاه مذاکره کند. این نشان دهنده آن است که اولویت اول ژابی ماندن در برنابئو است
حالا سران رئال هم با خوشحالی وهیجان بیشتری این مذاکرات را دنبال می کنند. قرار براین است که آنها در مورد طول مدت قرارداد جدید و رقم دستمزد سالانه آلونسو برسرمیز مذاکره بنشینند. قطعا قرارداد او دست کم برای دو سال دیگر تمدید خواهد شد و رقم دستمزد سالانه او مبالغی در حدود ۶ تا ۷ میلیون یورو خواهد بود
البته لازم به ذکر است که دراین میان حمایت های بی دریغ کارلو آنچلوتی از ژابی آلونسو و تشویق های بی امان هواداران مادریدی که از او می خواستند تا در برنابئو بماند، در تصمیم ژابی برای دنبال کردن روند مذاکرات بی تاثیر نبوده است