ملت ایران: فصل آینده هوادارانرئال مادریدتیم محبوب خود را با ظاهری متفاوت نسبت به گذشته خواهند دید زیرا آدیداس برای باشگاه قرن نقشه های عجیبی در سر دارد. طبق آخرین اخبارپیراهناصلی مادریدی ها سال آینده زمینه ای سفید خواد داشت به همراه سه خط کلاسیک آدیداس به رنگ مشکی روی شانه ها. در زمینه پیراهن نیز طرح یک ستاره بعنوان نمادی از قهرمانی های این تیم کار شده و یک خط افقی صورتی رنگ نیز در پشت لباس روی بخش کتف قرار دارد.

مادریدی ها برای پیراهن دوم خود طی اقدامی جالب رنگ صورتی را برگزیدند تا برای اولین بار تاریخ خود با لباسی سر تا پا صورتی وارد میدان شوند، اقدامی که بی شک برای خیلی از هواداران تیم قابل هضم نخواهد بود. پیراهنی صورتی رنگ با سه خط سفید که نشان ستاره پیراهن اول باشگاه را نیز در خود دارد. لباس سوم غول های مادرید هم به احتمال فراوان مشکی با شورت و جورابی به همین رنگ خواهد بود.