ملت ایران: تمرینپرسپولیسبعد از ظهر امروز بعد از دو روز تعطیلی از سر گرفته شد.
در این تمرین که از ساعت ۱۵ در ورزشگاه درفشی فر انجام شد و ۷۵ دقیقه طول کشید به غیر از ملی پوشان تیم زیر ۲۲ سال نفراتی مثل میثم حسینی، امیر عابدزاده و محمدرضا مولایی بدنساز تیم غایب بودند.
در تمرین امروز مهرداد پولادی بدون مشکل با تیم تمرین کرد اما عالیشاه بعد از گرم کردن با تیم تمرینات اختصاصی اش را پی گرفت.
نکته جالب این تمرین حضور جمشیدمشایخیدر محل بود. مشایخی دقایقی برای اعضای تیم در خصوص اخلاق در ورزش، مرام پهلوانی و فرهنگ ایرانی صحبت کرد ضمن اینکه در پایانعلی داییحلقه گلی را بر گردن او انداخت و از این بازیگر قدیمی و کهنه کار تشکر کرد.