ملت ایران: محمد ترابیان درباره رأی کمیتهاستیناف، اظهارکرد: ما هم متوجه نشدیم که چرا محکوم کردند و بعد بخشیدند؟سپاهانقصد ندارد این قضیه را پیگیری کند چرا که در صورت ادامه، ممکن است رأی دیگری صادر کنند و حتی رأی جدیدی صادر کرده و اعلام کنند که سپاهان در آن دیدار برابرپرسپولیسسه بر صفر بازنده است!

وی افزود: ما می‌دانیم که پیگیری این مسئله بی فایده است، برای همین برای واکنش جدی برنامه‌ای نداریم، اما معتقدیم بروز چنین مباحثی بی اخلاقی‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با تأکید بر اینکه هم اکنون داوران نگرانند که برای بازی‌های سپاهان سوت بزنند، گفت: داوران نگران می‌شوند که نکند مانند محسن قهرمانی برای آن‌ها نیز جو سازی شود، سپاهان از الان نیز نگران بازی برگشت با پرسپولیس در تهران است، واقعا چه کسی را می‌خواهند به عنوان داور تعیین کنند که با جو موجود، برای آن مسابقه سوت بزند؟!