ملت ایران: دورتموند در هفته های پایانی نیم فصل اول بوندس لیگا اصلا نتایج خوبی کسب نکرد و فاصله اش با بایرن دو رقمی شد تا بسیاری عملا این تیم را از کورس قهرمانی خارج شده بدانند. در این شرایط شاید تیم کلوپ به یک اَبَر قهرمان نیاز داشته باشد تا بتواند بایرن را از صدر به زیر بکشند؛ نقشی که به نظر می رسد پیر امریک آئوبامیانگ، مهاجم سریع زردها، قصد دارد آن را برعهده بگیرد.
او که در اولین بازی فصل هت تریک کرد، در یکی دو ماه اخیر خیلی پر فروغ نبود اما شاید این شکل و شمایل جدید، به او کمک کند. البته اگر این باعثنشود مانند بالوتلی، دچار حاشیه های زیادی شود.