ملت ایران: با وجود اینکه استقلال در چند هفته اخیر دست کم از حیثنتیجه، بسیار عالی عمل کرده اما امیر قلعه نویی در تمرینات تیمش بسیار بر افروخته است. او که چند روز قبل به سیاوش اکبرپوش و احمد جمشیدیان با داد و فریاد هشدار داده بود، امروز تیغ فریادش متوجه مدافع استقلال شد. در اواخر تمرین که بازیکنان در حال دویدن بودند، امیرحسین صادقی با حالی آمیخته به آرامش در حال قدم زدن بود که ناگهان قلعه نویی از سوی مخالف زمین بر سرش فریاد زد که اگر خسته ای و نمی توانی بدوی از زمین تمرین بیرون برو. سرمربی استقلال که با لباس ورزشی به تمرین آمده بود در ادامه صحبت هایش خطاب به ایمان عالمی گفت چرا صادقی مثل مجمسه یک جا خشکش زده است؟ وقتی دستیاران قلعه متوجه شدت عصبانیت او شدند از همان راه دور به او گفتند حواس شان به صادقی است.
قلعه نویی که می داند یک لحظه غفلت در جام حذفی مصادف با از بین رفتن فرصت کسب یک جام می شود از بازیکنان تیمش می خواست در تمرینات، بیشتر از قبل تلاش کنند.