ملت ایران: پس از اینکه کی روش اعلام کرد بازی های آریا جسور هاسهگاوابازیکن دو رگه ایرانی –ژاپنی را برای دعوت به تیم ملی زیر نظر دارد نگاه رسانه های ایرانی روی این بازیکن بیشتر از قبل شد. اما حالا سفارتژاپندر تهران می گوید شاید به خاطرقوانینداخلی این کشور، آریا نتواند به سادگی در تیم ملی ایران بازی کند. اما این قوانین دست و پا گیر چیست؟ ظاهرا انتقال جسور به دلیل قوانین تابعیت ژاپن، به این سادگی نیست چرا که ژاپن از جمله کشورهایی است که فقط تکتابعیتیرا قبول دارد وهاسه گاوا به دلیل دارا بودن پاسپورت ژاپنی بعید است در شرایط عادی بتواند وارد تیم ملی فوتبال ایران شود. گفته می شود قوانین ژاپن در این رابطه(تک تابعیتی) بسیار سختگیرانه است از این رو احتمال اینکه او به مشکل بر بخورد وجود دارد. امروز سفارت ژاپن نیز در گفت و گویی این موضوع را تأیید کرده است.
حالا باید دید اولا کی روش او را برای حضور در جام جهانی دعوت می کند یا نه و اگر این دعوت شکل گرفت بعد از آن مشکلات تابعیتی تازه برای ما و آریا جسور آغاز میشود.