ملت ایران:تاریخ فوتبال ایران بازیکنان، مربیان و عوامل انسانی بسیاری را در عرصه ملی به چشم دیده است. اگر معیار سابقه، تعداد بازی ها و اعتبار را در نظر بگیریم این ۱۰ نفر مهمترین کاپیتان های تاریخ فوتبال ملی ما هستند.
۱ - مرحوم امیرمسعود برومند
۲ - حسن حبیبی
۳ - پرویز قلیچ خانی
۴ - علی پروین
۵ - محمد پنجعلی
۶ - سیروس قایقران
۷ - احمدررضا عابدزاده
۸ - علی دایی
۹ - مهدی مهدوی کیا
۱۰ - جواد نکونام
مرد شماره ۷ این عرصه حداقل بر اساس مسابقه پیامکی برنامه ۹۰ در سال ۱۳۹۰ محبوب ترین فوتبالیست تاریخ ماست.
احمدرضا عابدزاده در شناسنامه متولد ۸ خرداد سال ۴۵ است اما تاریخ تولد واقعی او چهارم خرداد است درست مثل علی دایی که شناسنامه اش متولد اول فروردین ۴۸ نشان می دهد اما به واقع او متولد سال ۱۳۴۷ است و تاریخ ۱۸ بهمن و ۲۳ دی دو روایتی است که برای سن واقعی او نقل شده است. عابدزاده در ۷۸ بازی ملی خود هیچگاه طی ۹۰ دقیقه بیش از ۲ گل نخورده است. از این حیثصاحب رکوردی در فوتبال آسیاست.
علی دایی هم در ۱۴۹ بازی ملی ۱۰۹ گل زده و هنوز رکورددار فوتبال دنیاست.
عابدزاده محبوب ترین بازیکن تاریخ ما و علی دایی معتبرین فوتبالیست تاریخ ما هستند اما هرگز نتوانسته اند با هم کنار بیایند. همکاری این دو حسرت خیلی از پرسپولیسی هاست… حسرتی که علی اقاعده دائمی خواهد بود.