ملت ایران: رضا نورمحمدی مدافع پرسپولیس که در نیم فصل با پیشنهادات زیادی مواجه بود در نهایت در پرسپولیس ماند و این اتفاق شاید برایش گران تمام شود زیرا او فرصت خوبی را با پیشنهاداتی که داشت از دست داد و اکنون در پرسپولیس نیمکت نشین است. او می گوید: «هیچ بازیکنی از نیمکت نشینی خوشش نمی آید من هم از قاعده مستثننی نیستم. اگر عاقل بودم باید از پرسپولیس می رفتم چون پیشنهاداتی که داشتم و تیم هایی که مرا می خواستند همه بالای جدول بود و از نظر مالی بیشتر از پرسپولیس من را تامین می کردند. اما با حرف های دایی و رویانیان در پرسپولیس ماندم و شاید برای همین کار هم تاوان سنگینی را بپردازم. من دیگر دینم را به پرسپولیس ادا کردم و پیش وجدان خودم برای کاری که برای پرسپولیس کردم راضی هستم. فداکاری که کردم هیچ بازیکنی هر چقدر هم با تعصب باشد انجام نمی دهد و اکنون آینده فوتبالم را به خطر انداختم فقط به خاطر شرایط پرسپولیس امیدوارم هیچ وقت این کاری که کردم باعثپشیمانی ام نشود و آنهایی که اصرار داشتند من در پرسپولیس بمانم فردا روزی فراموش نکنند که رضا نورمحمدی به خاطر پرسپولیس از خیلی چیزها گذشت. حالا که همه چیز تمام شده دیگر این شرایط را بپذیرفته ام و من فقط امیدوارم تیم قهرمان شود و آرزو می کنم بنگر و سیدجلال بهترین بازی های خود را انجام دهند. تیم پرسپولیس نتایج فوق العاده ای کسب کرده و می تواند برای قهرمانی مدعی اصلی باشد.»